فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۱۱ چالش‌ها و راه‌ کارهای توسعه خدمات فضای مجازی کودک با رویکرد آینده نگاری در شبکه ملی اطلاعات برون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ الی ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات سعید مقدم آریایی
۱۲ پيوست پدافند سايبري شبكه ملي اطلاعات درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ الی ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات گروه فناوری امنیت شبکه احمد رضا غزنوی
۱۳ راهكارهاي فني و اقتصادي مديريت طيف فركانسي با توجه به فناوري هاي نوين و نيازهاي آتي كشور درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ الی ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار رضا بحری
۱۴ طراحی و ایجاد بستر تحلیل ترافیک و ذائقه¬سنجی کاربران فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ الی ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه لیلا ربیعی
۱۵ تعیین ابعاد فنی، حقوقی، مقرراتی و تدوین پیش‌نویس لایحه‌ی حکمرانی داده در کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ الی ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها مهدی حسین پور
۱۶ سند راهبردي توسعه فناوري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برون‌سپاری ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ الی ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور
۱۷ ارايه برنامه راهبري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي برنامه ششم توسعه درون‌سپاری ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا احرام صفری
۱۸ برنامه ریزی طرح خط و زبان فارسی در فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ الی ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان مریم محمودی
۱۹ مطالعه، بررسی و تدوین ضوابط و چارچوب¬های توافقنامه¬های سطح خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ الی ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه فتانه ایازی
۲۰ طراحی و ساخت نمونه مهندسی رادیوی پرظرفيت برد متوسط فرکانس بالا در باندهای ۲۴ و ۳۸ گیگاهرتز درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ الی ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار سعید بشیرزاده پراپری

صفحه‌ها