فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۱۱ طرا حی و پیاده سازی نرم افزاری شبکه LTE مجهز به هوش مصنوعی با رویکرد ۵G و قابلیت خودسازماندهی (SON) در بخش دسترسی رادیویی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ الی ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار محمد اکبری
۱۲ مطالعه ابعاد و الزامات سياست گذاري توسعه فناوري كوانتوم در حوزه ي فاوا درون‌سپاری وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ الی ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا محمدرضا واحدی
۱۳ تدوین نقشه راه فناوری­های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ الی ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری سارا توفیقی
۱۴ : مطالعه ابعاد فني رايانش كوانتومي و امكان سنجي بومي سازي آن درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ الی ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان محمد هادی بکایی
۱۵ تدوین سند ملی تحول دیجیتال برون‌سپاری ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ الی ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا دانشگاه تهران
۱۶ چالش‌ها و راه‌ کارهای توسعه خدمات فضای مجازی کودک با رویکرد آینده نگاری در شبکه ملی اطلاعات برون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ الی ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات سعید مقدم آریایی
۱۷ پيوست پدافند سايبري شبكه ملي اطلاعات درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ الی ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات گروه فناوری امنیت شبکه احمد رضا غزنوی
۱۸ راهكارهاي فني و اقتصادي مديريت طيف فركانسي با توجه به فناوري هاي نوين و نيازهاي آتي كشور درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ الی ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار رضا بحری
۱۹ طراحی و ایجاد بستر تحلیل ترافیک و ذائقه¬سنجی کاربران فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ الی ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه مدیریت یکپارچه شبکه لیلا ربیعی
۲۰ تعیین ابعاد فنی، حقوقی، مقرراتی و تدوین پیش‌نویس لایحه‌ی حکمرانی داده در کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ الی ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها مهدی حسین پور

صفحه‌ها