فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۱ اصول، الزامات و راهکارهای مواجهه و توسعه فناوری های مالی، پولی و توسعه حوزه پولی و بانکی فضای مجازی درون‌سپاری ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ الی ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا هادی عظیمی نژاد
۲ اصول، الزامات و چارچوب نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی درون‌سپاری ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ الی ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه حقوق و مقررات فاوا فرزاد بزازان
۳ تدوين چارچوب مرجع شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي فضاي مجازي كشور درون‌سپاری ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ الی ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا فرشاد حکمی زاده
۴ ارائه مدل مشارکت ذینفعان مختلف جهت ايجاد و راه اندازي بستر توسعه و تست خدمات اینترنت اشیاء درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ الی ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سکوهای فناوری اطلاعات دکتر مجید رسولی دیسفانی
۵ تدوین نقشه راه زنجیره بلوکی با تمرکز بر بخش ICT درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ الی ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا عاطفه فرازمند
۶ شناسایی زیست بوم کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی برون‌سپاری ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ الی ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی متین السادات برقعی
۷ شناسایی حوزه ها و الزامات جدید تنظیم و مقررات در اقتصاد دیجیتال و نحوه اثر آن ها درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ الی ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه حقوق و مقررات فاوا لیلا منصوری فر
۸ بررسي فناوري هاي حوزه فاوا از بعد آسيب پذيري و قوانين مقررات مورد نياز آن و ارائه راهكار امن سازي درون‌سپاری ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ الی ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی ولی اله قربانی
۹ زمینه یابی استفاده از VPN و ذهنیت سنجی اعتماد به پیمان رسان های داخلی و خارجی در ایران برون‌سپاری ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ الی ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا دانشگاه تهران
۱۰ پايش، راهبري و مديريت پروژه راه اندازي كريدور فاوا درون‌سپاری ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ الی ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا علی شیخ حسنی

صفحه‌ها