بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
1 توسعه آزمایشگاه تحقیقاتی سکوی متن باز زمین درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(پژوهشکده فناوری اطلاعات)
2 مطالعه و امکانسنجی ورود اپراتور چهارم ارائه کننده خدمات تلفن همراه پهن باند درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
3 طراحی و مشاوره جهت ایجاد شبکه باند پهن دیتا و مراکز تبادل ترافیک زیرساخت (IP/MPLS2-IXP) درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت
4 طراحی و ساخت نمونه مهندسی سیستم کنترل و مانیتورینگ محموله ماهواره ژئو درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) سازمان فضایی ایران
5 تحلیل و تدوین راهبرد برای شبکه آتی سوئیچ شرکت ارتباطات زیرساخت درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت
6 تدوین سند راهبردی و نقشه راه عملیاتی سازمان تنظیم مقررات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
7 استخراج و تعیین سطوح مجاز شاخص‌های کیفیت و پشتیبانی سرویس‌های فناوری اطلاعات و طراحی سامانه مربوطه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
8 طراحی الگوی نظارت بر نحوه تخصیص و اشتراک پهنای باند شبکه‌های انتقال داده درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
9 تهیه و تدوین پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن سازمان تنظیم مقررات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
10 مشاوره و نظارت بر پروژه توسعه شبکه انتقال شرکت ارتباطات زیر ساخت درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) شرکت ارتباطات زیرساخت

صفحه‌ها