فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۱ تدوین نقشه راه زنجیره بلوکی با تمرکز بر بخش ICT درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ الی ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا عاطفه فرازمند
۲ شناسایی حوزه ها و الزامات جدید تنظیم و مقررات در اقتصاد دیجیتال و نحوه اثر آن ها درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ الی ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه حقوق و مقررات فاوا لیلا منصوری فر
۳ شناسایی زیست بوم کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی برون‌سپاری ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ الی ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی متین السادات برقعی
۴ زمینه یابی استفاده از VPN و ذهنیت سنجی اعتماد به پیمان رسان های داخلی و خارجی در ایران برون‌سپاری ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ الی ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا دانشگاه تهران
۵ امکانسنجی بهره برداری از ماهواره ملی مخابراتی در باند Ka ارایه سرویس IP بر بستر ماهواره درون‌سپاری سازمان فضایی ایران ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ الی ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره‌ای پروین سجودی
۶ پايش، راهبري و مديريت پروژه راه اندازي كريدور فاوا درون‌سپاری ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ الی ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا علی شیخ حسنی
۷ طرا حی و پیاده سازی نرم افزاری شبکه LTE مجهز به هوش مصنوعی با رویکرد ۵G و قابلیت خودسازماندهی (SON) در بخش دسترسی رادیویی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ الی ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار محمد اکبری
۸ تدوین نقشه راه فناوری­های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ الی ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات نوری سارا توفیقی
۹ : مطالعه ابعاد فني رايانش كوانتومي و امكان سنجي بومي سازي آن درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ الی ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ پژوهشکده فناوری اطلاعات گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان محمد هادی بکایی
۱۰ مطالعه ابعاد و الزامات سياست گذاري توسعه فناوري كوانتوم در حوزه ي فاوا درون‌سپاری وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ الی ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا محمدرضا واحدی

صفحه‌ها