بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1392/03/20 الی 1394/03/20
سبد پژوهشی: پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲)
وضعیت پروژه: