پيوست پدافند سايبري شبكه ملي اطلاعات

شما اینجا هستید

در این پروژه الزامات و شاخص‌های تحقق و سنجش قابلیت دفاعی سایبری در شبکه ملی اطلاعات در چارچوب تاب‌آوری سایبری بررسی، تدوین و ارائه خواهد شد. لازم به‌ذکر است که این شبکه یکی از زیرساخت‌های حیاتی (زیرساخت فناوری اطلعات و ارتباطات و همچنین زیرساخت ارتباطی فضای سایبری) کشور با وابستگی و تعامل دو طرفه با تمام زیرساخت‌های حیاتی دیگر کشور است و قابلیت دفاعی و تاب‌آوری آن مستقیماً در تاب‌آوری کلیه زیرساخت‌های حیاتی کشور اثرگذار است. بنابراین، علاوه بر ذینفعان اصلی این پروژه، یعنی بازیگران راهبری، توسعه و اپراتوری شبکه ملی اطلاعات، بازیگران حاکمیتی، دولتی و بخش خصوصی در حوزه فضای سایبری و دیگر زیرساخت‌های حیاتی، از ذینفعان فرعی آن هستند. الزامات و شاخص‌های مرتبط با رعایت کاربردپذیری در کل چرخه تحقق، بهره‌برداری و توسعه مستمر شبکه ملی اطلاعات و در دو سطح الزامات عمومی و اختصاصی مرتبط با سامانه‌ها و خدمات اساسی مصوب در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ارائه خواهند شد. ضمن اینکه چارچوب ارائه شده امکان بازنگری و بروزرسانی الزامات و شاخص‌ها مبتنی بر نیازمندی‌های جدید را ایجاد خواهد کرد.

تاریخ شروع و پایان: 
چهارشنبه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۷ الی دوشنبه, ۱۴ مرداد, ۱۳۹۸
نوع پروژه: 
درون‌سپاری
طرح کلان: 
بله
تاریخ عقد قرارداد: 
چهارشنبه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۰
مجری پروژه (حقیقی): 
شماره قرارداد: 
۹ ۲۲۶
کد پروژه: 
۶۴۰ ۹۷۱ ۳۸۰
گروه: 
گروه فناوری امنیت شبکه
پژوهشکده: 
پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات
برچسب‌ها: