پایش و راهبری پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات

شما اینجا هستید

تاریخ شروع و پایان: 
شنبه, ۱ مهر, ۱۳۹۱ الی چهارشنبه, ۳۰ اسفند, ۱۳۹۱
نوع پروژه: 
درون‌سپاری
پژوهشکده: 
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی