بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

طراحی معماری کلان سامانه تولید ترافیک حملات و امکان سنجی پیاده سازی آن

پژوهشکده: پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: پژوهشکده امنیت
تاریخ شروع و پایان: 1391/03/02 الی 1391/12/30
سبد پژوهشی: پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲)
وضعیت پروژه: