بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

طراحی آزمایشگاه ارزیابی امنیتی سامانه‌های تحت وب

پژوهشکده: پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1391/03/30 الی 1391/12/30
سبد پژوهشی: پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲)
وضعیت پروژه: