تهیه و تدوین پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن سازمان تنظیم مقررات

شما اینجا هستید

تاریخ شروع و پایان: 
پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۲ الی شنبه, ۱ شهريور, ۱۳۹۳
نوع پروژه: 
درون‌سپاری
تاریخ عقد قرارداد: 
يكشنبه, ۱۵ تير, ۱۳۹۳ - ۰۴:۳۰
شماره قرارداد: 
۹۳۶
کد پروژه: 
۹ ۲۳۴ ۲۲۵
پژوهشکده: 
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی