اصول، الزامات و چارچوب نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی

شما اینجا هستید

تاریخ شروع و پایان: 
دوشنبه, ۳۱ تير, ۱۳۹۸ الی سه شنبه, ۳۱ تير, ۱۳۹۹
نوع پروژه: 
درون‌سپاری
طرح کلان: 
خیر
تاریخ عقد قرارداد: 
چهارشنبه, ۳۱ تير, ۲۰۱۹ - ۱۹:۳۰
مجری پروژه (حقیقی): 
گروه: 
گروه حقوق و مقررات فاوا
پژوهشکده: 
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی