اصول، الزامات و راهکارهای مواجهه و توسعه فناوری های مالی، پولی و توسعه حوزه پولی و بانکی فضای مجازی

شما اینجا هستید

تاریخ شروع و پایان: 
شنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸ الی شنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۸
نوع پروژه: 
درون‌سپاری
طرح کلان: 
خیر
تاریخ عقد قرارداد: 
شنبه, ۵ مرداد, ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۵
مجری پروژه (حقیقی): 
گروه: 
گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
پژوهشکده: 
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی