پرنگ زاد توت آغاج

شما اینجا هستید

"معرفی مدل‌‌های کسب و کار و شرکت‌‌های نوپا (استارتاپ) در حوزه اینترنت اشیاء"

چکیده: امروزه اینترنت اشیاء تبدیل به واقعیت شده است، به گونه ای که تعداد دستگاه‌‌های متصل از تعداد انسان‌ها بیشتر شده است.اینترنت اشیا (Internet of Things, IOT) شبکه ای از اشیاء فیزیکی یا "چیز"‌های تعبیه شده با قطعات الکترونیکی، نرم افزار، سنسورها و اتصالات است تا آن‌ها توسط تبادل اطلاعات با تولید کننده، اپراتور و یا دستگاه‌‌های دیگر قادر به ارائه ارزش و خدمات بیشتر باشند.