مهندس معصومه شیریچیان، جناب آقای سروش خادمی

شما اینجا هستید

جلسه چهارم فروم فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا

علم ارتباطات کوانتومی، روش­های جدید و قابل‌اطمینانی را برای برقراری ارتباطات ایمن ارائه داده است که از شبکه­های توزیع کلید کوانتومی با تولید و اشتراک‌گذاری کلید امن و مبادله امن اطلاعات به عنوان راهکار کوتاه‌مدت یاد می­شود. استقرار شبکه واقعی توزیع کلید کوانتومی به دلیل نیاز به توسعه معماری شبکه‌ برای اتصال چندین کاربر که ممکن است خیلی دور از یکدیگر باشند ساده نیست ولیکن در حال حاضر این شبکه‌ها با استفاده از زیرساخت‌های شبکه کلاسیک و همزیستی ارتباطات کلاسیک و کوانتومی راه خود را به دنیای واقعی پیدا کرده که شبکه‌های توزیع کلید کوانتومی پیاده‌سازی شده در دنیا گواه آن است.