لیلا چهره قانی

شما اینجا هستید

جلسه پنجم فروم فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا

  • ارائه اطلاعات آماری عملکرد کشورهای پیشرو در فناوری های کوانتومی
  • مروری بر نقشه راه چین، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در حوزه ارتباطات کوانتومی
  • تعامل فناوری های کوانتومی با سایر موضوعات محوری حوزه فاوا (۵G، IOT،cloud, SDN, blockchain , ...)
  • معرفی اقدامات انجام شده سایر کشورها (نظیر ژاپن، انگلستان، استرالیا، سوئیس،اسپانیا و غیره) در حوزه ارتباطات کوانتومی
  • معرفی بازیگران صنعت کوانتوم و استانداردها