لیلا ربیعی

شما اینجا هستید

دستاورد‌های پروژه تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی و پیاده‌سازی سامانه بومی رتبه‌بندی و پایش وب‌سایت‌ها

پروژه "تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی و پیاده‌سازی سامانه بومی رتبه‌بندی و پایش وب‌سایت‌ها" به منظور ایجاد یک جایگزین مناسب برای رتبه‌بند‌های غیربومی در کشور با تکیه بر منابع داده‌ای قابل اعتماد، تعریف و انجام پذیرفته است.
رتبه بندی وب سایت‌ها تعیین می¬کند چه وب سایت‌هایی از دید کاربران، محبوب تر بوده‌اند. رتبه بندی شامل مکانیزمی برای سنجش محبوبیت وب سایت‌ها است که براساس معیار‌های از پیش تعیین شده ای انجام می پذیرد.