فرزاد بزازان

شما اینجا هستید

گروه حقوق و مقررات فاوا

با توجه به روند رو به تزاید توسعه و گسترش سریع زیرساخت­ ها و خدمات فاوا و فضای مجازی در کشور و همچنین با عنایت به روندهای الزام­ آور و اجتناب ­ناپذیر آزاد­سازی و خصوصی سازی تصدی­ گری در این بخش، تنظیم مقررات به عنوان یک ابزار کارآمد و حیاتی نزد حاکمیت اهمیت دو چندان خواهد یافت. از طرفی امروزه با توجه به توسعه خدمات و بازارهای فاوا و اهمیت یافتن و وابستگی روزافزون کاربران به این­ گونه خدمات، حفظ حقوق شهروندان و فعالین این حوزه جزو ضرورت ­های اجتناب­ ناپذیر تلقی می ­شود.