فرزاد ابراهیمی- سید محمدرضا میرصراف

شما اینجا هستید

استاندارد‌های نوین IOT در توسعه کسب و کار

در این کارگاه آموزشی در مورد نقش استاندارد سازی در توسعه و بکارگیری فن آوری تبیین میگردد. سپس به بررسی موردی کاربرد استاندارد‌های زیر در اینترنت اشیا میپردازیم. این کاربردها عبارتند از: سیستم جستجو برای بیماران با اختلالات ادراکی، سیستم پایش خواب، عینک هوشمند، همیار هوشمند پارکینگ در مناطق شهری.