فرازمند- جوان

شما اینجا هستید

جلسه اول فروم زنجیره بلوکی " ابعاد فناوری و وضعیت موجود توسعه زنجیره بلوکی در ایران "

زنجیره بلوکی یکی از مهم‌ترین فناوری‌‌های نوظهور است که پتانسیل‌‌های بالقوه آن موجب شده است توسط بخش‌‌های مختلف موردتوجه قرار گیرد. ولیکن به‌رغم تلاش‌‌های فراوانی که برای ایجاد درک صحیح از ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیازمندی‌‌های توسعه این فناوری انجام‌شده است، ولیکن مطابق نظرسنجی جهانی اخیر مؤسسات معتبر نشان می¬دهد که ۸۰ درصد از افراد، زنجیره بلوکی را به‌خوبی درک نکرده اند. مفاهیم، ابعاد، تأثیرات بالقوه، مزایا، ریسک‌ها و کاربرد‌های زنجیره بلوکی در جهان سرخط موضوعاتی است که در بخش اول اشاره می‌شود.