رضا بحری

شما اینجا هستید

گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

گروه ارتباطات راديويي يکي از گروه هاي زيرمجموعه پژوهشکده فناوري ارتباطات بوده که مشاوره، تعريف، اجرا و نظارت بر پروژه هاي مرتبط با محور هاي گروه را بر عهده دارد اين پروژه ها در حوزه هاي مختلف شامل سيستم هاي انتقال راديويي، شبكه هاي بدون سيم باند وسيع و سيستم هاي سيار و سلولار مي باشند. محورهاي فعاليت گروه عبارتند از:
- بومي‌سازي، طراحي و پياده سازي در حوزه ارتباطات  راديويي (ثابت و سيار)
- مشاوره، آينده پژوهي و ارائة راهبرد در حوزه ارتباطات  راديويي (ثابت و سيار)