دکتر مریم طایفه محمودی

شما اینجا هستید

ICT در خدمت توانخواهان

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به دلیل بسترها، ابزارها و قابلیت‌هایی كه دارد، نقش موثر و تسهیل گری برای ارائه خدمات و بهبود تعامل توانـخواهان با محیط مجازی فراهم می نماید.

سمینارعلمی "تحلیل وضعیت محتواو خدمات محتوایی مبتنی بر وب"

چكیده :

هدف از برگزاری این سمینار ارائه پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه محتوای مبتنی بر وب در طرح جویشگر است. بدین منظور، ابتدا، مفاهیم بنیادین در این حوزه ارائه شده، سپس، محتواها و خدمات مبتنی بر وب پرکاربرد از منظر موضوعی با توجه به شاخص الکسا مورد بررسی قرار می گیرند. سپس، زنجیره ارزش محتوا و عناصر تشکیل دهنده آن ارائه شده و در نهایت نهادها و مراجع داخلی و خارجی درگیر در ارزیابی و شاخص گذاری به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می گیرند.