دکتر محمدرضا بختیاری

شما اینجا هستید

آشنایی با مالکیت فکری

چکیده:

تعاریف و تاریخچه مالکیت فکری
آشنایی با حقوق مالکیت صنعتی
قوانین و ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری در ایران
آشنایی با پتنت (تعاریف ،انواع پتنت ، مرور کوتاهی بر شرایط ثبت پتنت )
آشنایی با طراحی صنعتی ، نام‌ها و علائم تجاری
اهمیت مالکیت فکری در توسعه فناوری