دکتر شاه منصوری- مهندس معظمی پیرو- مهندس اوجانی- دکتر منطقی

شما اینجا هستید

پیشران های توسعه حمل و نقل جاده ای هوشمند و نقش ICT در آن

حمل و نقل هوشمند، حوزه ای وسیع با کاربردهای متنوع شامل مدیریت ترافیک، مدیریت ناوگان، کاهش آلودگی هوا و خوردروهای خودران و ... است. کاربردهای متنوع این حوزه نیازمند فناوری‌های گوناگون و زیرساخت های فناوری متعدد است. در سخنرانی نخست این رویداد، فناوری‌هایی که محرکهای اصلی در تحقق اهداف حمل و نقل جاده ای هوشمند هستند معرفی و وضعیت این فناوری‌ها در جهان و کشور بررسی شد. سپس به بیان نقش صنعت تلکام در هموار کردن مسیر تحول دیجیتال در صنایع با محوریت صنعت خودرو سازی پرداخته شد.