دکتر سیدمحمدرضا میرصراف- دکتر فریبا همتیان

شما اینجا هستید

نقش اینترنت اشیا در کاهش مصرف انرژی و کنترل آلودگی‌‌های ناشی از آن

مصرف انرژی عامل ادامه حیات هر موجود زنده ای بوده و  گستردگی نیاز انسان به منابع انرژی همواره از مسائل مهم در زندگی بشر بوده است. انسان‌ها بر خلاف سایر موجودات زنده فقط به اندازه نیازشان انرژی مصرف نمی کنند. آن‌ها با تولید و مصرف بی رویه انرژی، محیط زیست را در معرض خطر قرار داده اند. به طوری که مسائلی مانند بحران انرژی، تغییرات اقلیمی، انقراض جانوران و فجایع طبیعی در هم تنیده اند. انسان به دنبال آن است که علاوه بر جایگزینی انرژی‌‌های پاک با سوخت‌‌های فسیلی به کمک علوم و فناوری بر بحران انرژی و آلودگی‌‌های ناشی از مصرف آن چیره شود.