دکتر سهیل بهمنی، دکتر سید ابوالفضل مطهری، دکتر محمدحسن مرادی، دکتر مسعود بابایی زاده، دکتر حسین صامتی، دکتر حسین خلج، دکتر حمید سلطانیان زاده، دکتر آرش امینی، دکتر امیرمسعود صوداگر، پروفسور thomas kailath

شما اینجا هستید

همایش IWSP

ردیف نام سخنران فایل تصویری
۱ دکتر امیرمسعود صوداگر Segment1.mp4