دکتر سارا توفیقی- دکتر منیره هوشمند- سروش خادمی- مرتضی نیک آئین- مریم افسری

شما اینجا هستید

جلسه اول سمینار پروتکل های ارتباطات و رمزنگاری کوانتومی

  • معرفی درختواره ارتباطات و رمز نگاری کوانتومی
  • پروتکل های توزیع کلید کوانتومی گسسته (DV-QKD)
  • پروتکل های توزیع کلید کوانتومی پیوسته (CV-QKD)
  • پروتکل های توزیع کلید نیمه کوانتومی (semi-QKD)
  • ارتباطات مستقیم امن کوانتومی (QSDC)
  • ارتباطات کوانتومی امن قطعی (DSQC)
  • گفتگوی کوانتومی(QD)
  • کنفرانس کوانتومی