دکتر جهانگير دادخواه

شما اینجا هستید

بستر تست و توسعه Massive MIMO زیر۶GHz در۴G و ۵G و امکانسنجی توسعه موج میلیمتری

در دنیا حرکت به سمت ۵G با شروع آزمایشگاه نسل چهار و بهره برداری از سرویس های جدید در این آزمایشگاه انجام شده است. در ادامه با تغییرات در واسط هوایی از واسط LTE به ۵G-NR و همچنین الحاق سرویس های موج میلیمتری نسبت به حرکت به آزمایشگاه نسل پنجم اقدام می گردد. در این راستا بستر تست ( آزمایشگاه) مرکز تحقیقات نیز  از دو بخش ایستگاه پایه و تجهیزات کاربری تشکیل می‌شود که هر بخش از دو جزء سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل می‌شود.