: دکتر احسان آریانیان – مهندس مرتضی سرگلزایی جوان – مهندس تینا تعویذی – مهندس مهدی حسنی نسب

شما اینجا هستید

جلسه هشتم فروم کلان داده‌ها با موضوع امنیت در کلان داده‌ها

امنیت در کلان‏داده‏ها، به‌دلیل وجود حجم بسیار بالایی از انواع داده‌‌های باارزش، از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌دلیل ویژگی‌‌های ذاتی کلان‏داده‏ها، استفاده از روش‌‌های سنتی امنیت اطلاعات در برخورد با این پدیده، چالش‌برانگیز خواهد بود. در این جلسه، پس از بررسی تأثیر ویژگی‌‌های ذاتی کلان‏داده‏ها در ملاحظات امنیتی، به دسته بندی مسائل امنیتی موجود در فناوری‏‌های مرتبط با این موضوع می‌پردازیم.