دكتر نسرين دسترنج، مهندس محمود خراط

شما اینجا هستید

سمینارنظام‌‌های نوآوری و نقش سازمان‌‌های پژوهش و فناوری: ارائه چارچوب توسعه مركز نوآوری پژوهشگاه ICT

در نیم قرن اخیر نوآوری به ­عنوان موضوعی پر رنگ در مباحث توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. نوآوری خلق ارزش از دانش است كه می­تواند به معنای ارائه كالا یا خدمت جدید به بازار، كشف راه­‌های جدید، تولید محصولات یا سازمان­دهی تولید و یا توسعه یك بازار باشد. با نگاهی به چالش­‌های موجود در بخش پژوهش و فناوری کشور، مرور تجربیات سایر کشور‌های توسعه­یافته یا نوظهور و نیز ادبیات علمی این حوزه می­توان نتیجه گرفت که اغلب این چالش­ها از طریق تقویت نظام ملی نوآوری قابل حل هستند.