دكتر حسین میرزاپور

شما اینجا هستید

جلسه دهم فروم اقتصاد دیجیتال، تهدید و فرصت های فناوری های تحول آفرین فاوا برای اقتصاد جهانی

می گویند با اختراع ماشین بخار زندگی بشر متحول شد و بعدها با ظهور برق و رایانه ها انقلاب های دوم و سوم صنعتی رخ داد. اکنون در آستانه انقلاب صنعتی چهارم هستیم که محور آن اقتصاد دیجیتال مبتنی بر فناوری های نوظهور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از جمله کلان داده، هوش مصنوعی و رمزارزهای بر بستر بلاک­چین است. این امواج نوظهور در حال ایجاد چالش های متنوع در نظم سیاسی-اقتصادی حاکم بر جوامع و حتی نظام بین الملل است که در سرعت فوق العاده و ناشناخته بودن برخی ابعاد آن اتفاق نظر وجود دارد.