احمد رضا غزنوی

شما اینجا هستید

پيوست پدافند سايبري شبكه ملي اطلاعات

در این پروژه الزامات و شاخص‌های تحقق و سنجش قابلیت دفاعی سایبری در شبکه ملی اطلاعات در چارچوب تاب‌آوری سایبری بررسی، تدوین و ارائه خواهد شد. لازم به‌ذکر است که این شبکه یکی از زیرساخت‌های حیاتی (زیرساخت فناوری اطلعات و ارتباطات و همچنین زیرساخت ارتباطی فضای سایبری) کشور با وابستگی و تعامل دو طرفه با تمام زیرساخت‌های حیاتی دیگر کشور است و قابلیت دفاعی و تاب‌آوری آن مستقیماً در تاب‌آوری کلیه زیرساخت‌های حیاتی کشور اثرگذار است.