احسان شیبانی- رضا بحری

شما اینجا هستید

جلسه ۳۶ فروم نسل پيشرو ارتباطات (۵G)، بررسی جنبه‌های اقتصادی مدیریت طیف فرکانسی از منظر ITU

طیف فرکانسی از جمله سرمایه‌های‌ ملی و منابع خدادادی هر کشور است که به دلیل کاربرد در برقراری ارتباطات رادیویی دارای ارزش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به سزایی است. از طرفی رشد روزافزون استفاده از امواج رادیویی در انواع شبکه‌های مخابراتی عمومی و اختصاصی اجتناب‌ناپذیر بوده و حتی استفاده از انرژی این امواج در امور صنعتی، پزشکی و خانگی امری متداول و عادی شده است. این افزایش کاربردها باعث افزایش درخواست بهره‌برداری از طیف فرکانسی خواهد شد. بر اساس تئوری اقتصاد، تا زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود، قیمت‌ها تعیین‌کننده‌ترند!