علم سنجی، ترسیم و تحلیل ساختار حوزه دانشی " تحلیل احساسات" طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸

شما اینجا هستید

در این مقاله با استفاده از ابزار عل سنجی به بررسی حوزه دانشی «تحلیل احساسات» پرداخته شده و زیرحوزه­های مربوطه با استفاده از نرم افزارهای Bibexcel وVOSviewer  و با بررسی ۳۹۸۰ سند منتشر شده طی سال­های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ در پایگاه استنادی «اسکوپوس» ترسیم شده است. ساختار و نقشه های مربوطه نشان می­دهند که مفاهیمی همچون تحلیل احساسات، شبکه های اجتماعی و متن کاوی از جمله موضوعات اصلی و پرتکرار در این حوزه هستند. همچنین کشورهای پیشرو در این زمینه نیز آمریکا، هند و چین می باشند.

تاریخ انتشار: 
دوشنبه, ۲۰ خرداد, ۱۳۹۸ - ۱۰
نوع مقاله: 
کشور: 
شهر: 
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه: 
گروه مدیریت یکپارچه شبکه
زبان مقاله: 
فارسی