ررسی و تحلیل بروندادهای علمی در حوزه " پیش بینی در شبکه های اجتماعی" در پایگاه استنادی اسکوپوس

شما اینجا هستید

‎هدف این پژوهش ارائه تصویر جامعی از وضعیته= ت ها و بروندادهای علمی در حوزه «پیش ینی در شبکه های اجتماعی» است که برای این منظور از ابزار علم سنجی استفاده شده است. در این مقاله، زیرحوزه¬های مربوطه با استفاده از نرم فزارهای Bibexcel وVOSviewer   و با بررسی ۱۲۷۴۸ سند منتشر شده از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۸ در پایگاه استنادی «اسکوپوس» ترسیم شده است. نقشه های هم رخدادی واژگان نشان می دهند که مفاهیمی همچون شبکه¬های اجتماعی، پیش بینی، شبکه های پیچیده و الگوریتم ها از جمله پرکاربردترین موضوعات در این حوزه قلمداد می شوند. همچنین بیشترین مدارک در این حوزه نیز مربوط به علوم کامپیوتر، مهندسی و ریاضیات می باشند.

تاریخ انتشار: 
پنجشنبه, ۱۲ ارديبهشت, ۱۳۹۸ - ۱۰
نوع مقاله: 
کشور: 
شهر: 
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه: 
گروه مدیریت یکپارچه شبکه
زبان مقاله: 
فارسی