فشرده سازی و بازیابی تصاویر رادیولوژی با استفاده از استاندارد HEVC

شما اینجا هستید

نوع مقاله: 
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
گروه: 
گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها
زبان مقاله: 
فارسی