بررسی انواع مدل های مشارکت و پیشنهاد مدل مناسب برای خدمات الکترونیکی

شما اینجا هستید

نویسنده(ها): 
تاریخ انتشار: 
چهارشنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۷ - ۰۰
پژوهشکده: 
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
گروه: 
گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا