اثر بهره گيري از قابليت هاي فضاي مجازي در تحقق توسعه پايدار شهري ايران (رويكرد استاني)

شما اینجا هستید

تاریخ انتشار: 
سه شنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۶ - ۰۰
نوع مقاله: 
کشور: 
پژوهشکده: 
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
گروه: 
گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا