تخمين ميدان نزديک منابع تغذيه ي آنتن هاي رفلکتوري با استفاده از روش بسط امواج کروي

شما اینجا هستید

هنگامي كه آنتن رفلكتور در ميدان نزديك آنتن تغذيه قرار بگيرد براي محاسبه­ي جريان القا شده بر روي رفلكتور مي­بايست از ميدان نزديك آنتن تغذيه استفاده نمود. در اين مقاله، روشي براي تخمين ميدان نزديک آنتن تغذيه، بدون نياز به تحليل تمام موج ارائه شده است. در اين روش ابتدا ميدان­هاي تشعشعي آنتن بر حسب امواج کروي بسط داده شده و از روي نمونه­هاي ميدان در ناحيه­ي دور ضرايب بسط مشخص مي­شود. سپس اين بسط در ناحيه­ي نزديک آنتن به کار برده شده و ميدان­هاي ناحيه­ي نزديک محاسبه مي­شود. نتايج شبيه­سازي نشان مي­دهد که ميدان ناحيه­ي نزديک تقريب بهتري را براي محاسبه­ي جريان القا شده بر روي رفلکتور فراهم مي­نمايد.

تاریخ انتشار: 
سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت, ۱۳۹۷ - ۱۰
نوع مقاله: 
کشور: 
شهر: 
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه: 
گروه ارتباطات ماهواره‌ای
زبان مقاله: 
فارسی