یک راهبرد کاهش مصرف انرژی با استفاده از انرژی های تجدیدپذیردر شبکه ICT کشور

شما اینجا هستید

روند رو به رشد جامعه و افزایش تولید ناخالص ملی مستلزم توسعه مخابرات و افزایش مصرف انرژی می باشد. توسعه مخابرات خود موجب افزایش مصرف انرژی می باشد. در ایران تقریبا ۷% انرژی تولیدی از نوع تجدیدپذیر می باشد که از متوسط جهانی کمتر است. اگر حداقل ۲ درصد کل انرژی الکتریکی ایران مربوط به ICT باشد انرژی الکتریکی مصرفی ICT در ایران حدود ۴۷۴۸ میلیون کیلووات ساعت است که مولد آلودگی های محیطی می باشد. در نتیجه علاوه بر لزوم توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور باید اپراتورها را نیز ملزم به استفاده روز افزون از این انرژی ها نمود. در این راستا یکی از راهبردهای کاهش مصرف انرژی در شبکه های مخابراتی استفاده از تجهیزات کم مصرف یا سبز در مراکز می باشد که استانداردها و روابط آن در این مقاله ذکر شده است. راهبرد دوم در این مقاله به صورت مرحله ای می باشد که اپراتورها را در مراحل زمانی مختلف ملزم به جایگزینی انرژی های مبتنی بر سوخت های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر کرده است.

نویسنده(ها): 
تاریخ انتشار: 
شنبه, ۱۱ اسفند, ۱۳۹۷ - ۱۰
نوع مقاله: 
کشور: 
شهر: 
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه: 
گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار
زبان مقاله: 
فارسی