بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

A Matlab Simulink Model for Simulation of Post-FFT Smart Antenna in 802.11a Standard

زبان:انگلیسی
نویسنده(ها):حجت
تاریخ انتشار: 1384/05/31
منتشرشده در:IEEE International Symposium on Antennas and Propagation the 2005 IEEE AP-S/URS
نوع مقاله:
پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه:
کشور: United States of America