بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

Simulation of Adaptive Array Antennas in GSM Receiver

زبان:انگلیسی
نویسنده(ها):اسرافيل جداري
تاریخ انتشار: 1384/06/31
منتشرشده در:International Symposium on Telecommunications (IST2005
نوع مقاله:
پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه:
کشور: Iran