بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

Information Technology Outsourcing;Necessities and Opportunities

زبان:انگلیسی
نویسنده(ها):معصوم فرديس
تاریخ انتشار: 1384/06/30
منتشرشده در:Symposium On Information Technology Development(WITID2006
نوع مقاله:
پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه:
کشور: Iran