بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

A Compact Microstrip Square-Ring Slot Antenna for UWB Applications

زبان:انگلیسی
نویسنده(ها):معصوم فرديس
تاریخ انتشار: 1384/04/30
منتشرشده در:APS 2006
نوع مقاله:
پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه:
کشور: United States of America