عوامل کلیدی موفقیت استقرار یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزشی

شما اینجا هستید

تاریخ انتشار: 
سه شنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۸۸ - ۰۳
کشور: 
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
گروه: 
گروه خدمات و محتوای الکترونیکی