بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

A very low computational resource flipping based architecture for 3D Wavelet Transform

زبان:انگلیسی
نویسنده(ها):زهرا زارع مجتهدي
تاریخ انتشار: 1393/07/09
منتشرشده در:Journal of Computing
نوع مقاله:
پژوهشکده: پژوهشکده فناوری اطلاعات
گروه: گروه سامانه های پردازش وب و رایا زبان
کشور: United States of America