فهرست مقالات

شما اینجا هستید

# عنوان تاریخ انتشارنزولی منتشرشده در نویسنده(ها) پژوهشکده نوع مقاله زبان مقاله گروه
۱ An Integrated Strategic Framework For E-government Initiatives Information Resources Management Journal (IRMJ) ISSN: 1040-1628 www.igi-global.com/irmj اكبر كاري دولت آبادي پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه سکوهای فناوری اطلاعات
۲ An Optimization Theoretic Framework for Video Transmission With Minimal Total Distortion overWireless Networks Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها
۳ Feature selection using combine of Genetic Algorithm and Ant Colony Optimization Soft Computing in Industrial Applications صادق زاده پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۴ MOBINA: A novel DBA method based on second price auction in Ethernet passive optical network International Journal of Computer and Network Security هدايتي پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۵ توسعه فرایندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش فصلنامه سياست علم و فناوري پژوهشکده فناوری اطلاعات فارسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۶ “A Framework for Query Expansion Based on Viewpoint-Oriented Manipulation Of The Related Concepts”, ۴th Asia International IEEE Conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation قادري پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی
۷ Theoretical performance analysis of doped optical fibers based on pseudo parameters Elsevier Progress in Quantum Electronics مريم كريمي پژوهشکده فناوری ارتباطات انگلیسی گروه ارتباطات نوری
۸ An Integrated Framework for E-Government Initiatives Strategic ‌‌Vol.‎24- ، No.‎2،April 2011 Information Resource Management Journal اكبر كاري دولت آبادي پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه سکوهای فناوری اطلاعات
۹ روش تک برشی با توان ورودی متغیر برای تعیین سطح مقطع¬های جذب و گسیل فیبر اربیومی كنفرانس سالانه فيزيك ايران دانشگاه همدان مريم كريمي پژوهشکده فناوری ارتباطات فارسی گروه ارتباطات نوری
۱۰ طراحی برد برای سازگاری الکترومغناطیسی همايش بيو الكترومغناطيس مهدي ابراهيم زاده پژوهشکده فناوری ارتباطات فارسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای

صفحه‌ها