فهرست مقالات

شما اینجا هستید

# عنوان تاریخ انتشارنزولی منتشرشده در نویسنده(ها) پژوهشکده نوع مقاله زبان مقاله گروه
۱ An Optimization Theoretic Framework for Video Transmission With Minimal Total Distortion overWireless Networks Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها
۲ Feature selection using combine of Genetic Algorithm and Ant Colony Optimization Soft Computing in Industrial Applications صادق زاده پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۳ An Integrated Strategic Framework For E-government Initiatives Information Resources Management Journal (IRMJ) ISSN: 1040-1628 www.igi-global.com/irmj اكبر كاري دولت آبادي پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه سکوهای فناوری اطلاعات
۴ MOBINA: A novel DBA method based on second price auction in Ethernet passive optical network International Journal of Computer and Network Security هدايتي پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۵ “A Framework for Query Expansion Based on Viewpoint-Oriented Manipulation Of The Related Concepts”, ۴th Asia International IEEE Conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation قادري پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی
۶ Theoretical performance analysis of doped optical fibers based on pseudo parameters Elsevier Progress in Quantum Electronics مريم كريمي پژوهشکده فناوری ارتباطات انگلیسی گروه ارتباطات نوری
۷ توسعه فرایندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش فصلنامه سياست علم و فناوري پژوهشکده فناوری اطلاعات فارسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۸ روش تک برشی با توان ورودی متغیر برای تعیین سطح مقطع¬های جذب و گسیل فیبر اربیومی كنفرانس سالانه فيزيك ايران دانشگاه همدان مريم كريمي پژوهشکده فناوری ارتباطات فارسی گروه ارتباطات نوری
۹ طراحی برد برای سازگاری الکترومغناطیسی همايش بيو الكترومغناطيس مهدي ابراهيم زاده پژوهشکده فناوری ارتباطات فارسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۱۰ A Routing Algorithm based on Cellular Automata for Mobile AD-hoc Networks IJCSIS آزاده قلاوند انگلیسی

صفحه‌ها