فهرست مقالات

شما اینجا هستید

# عنوان تاریخ انتشارصعودی منتشرشده در نویسنده(ها) پژوهشکده نوع مقاله زبان مقاله گروه
۷۱ Millimeter-Wave MIMO Balanced Antipodal Vivaldi Antenna Design for Autonomous Cars ۹۷ IEEE Ali Araghi، Mohsen Khalily، Pei Xiao، Houman Zarrabi and Rahim Tafazolli پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۷۲ Antenna Allocation and Pricing inVirtualized Massive MIMO Networks via Stackelberg Game, ۹۷ IEEE Transactions On Communications Y.‎ Liu، M.‎ Derakhshani، S.‎ Parsaeefard، S.‎ Lambotharan and K.‎ Wong پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۷۳ A Degrees-of-Freedom-Achieving Scheme for the Temporally Correlated MIMO Interference Channel with Delayed CSIT ۹۷ IEEE Transactions on Wireless Communications Mohsen Rezaee، Peter Schreier پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۷۴ طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاست‌گذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار ۹۷ فصل‌نامه علمي پژوهشي، سیاست‌گذاری عمومي دانشگاه تهران محمد آزادنيا، شمس السادات زاهدي، کامبیز بدیع، عبدالرضا مجدالدین و محمدرضا پورعابدی پژوهشکده فناوری اطلاعات ژورنال فارسی آزمایشگاه فناوری اطلاعات
۷۵ Design and Explanation of Measuring Model for the Impacts of Information Communication Technology on Sustainable Development ۹۷ فصل‌نامه علمي پژوهشي، آموزش، محيط زيست و توسعه پايدار/ دانشگاه پيام نور محمد آزادنيا،‌ شمس السادات زاهدي، عبدالرضا مجدالدین و محمدرضا پورعابدی پژوهشکده فناوری اطلاعات ژورنال انگلیسی آزمایشگاه فناوری اطلاعات
۷۶ Zone identification based on features with high semantic richness and combining results of separate classifiers ۹۷ Journal of Information and Telecommunication Kambiz Badie-Nasrin Asadi-Maryam Tayefeh Mahmoudi پژوهشکده فناوری اطلاعات ژورنال انگلیسی
۷۷ Design and Explanation of Measuring Model for the Impacts of Information Communication Technology on Sustainable Development ۹۷ فصل‌نامه علمي پژوهشي، سیاست‌گذاری عمومي دانشگاه تهران محمد آزادنيا،‌ شمس السادات زاهدي، عبدالرضا مجدالدین و محمدرضا پورعابدی پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ژورنال انگلیسی آزمایشگاه فناوری اطلاعات
۷۸ Big Data Based Self-Optimization Networking in Next Generation Mobile Networks ۹۷ Springer US Abbas Mirzaei Somarin، Morteza Barari and Houman Zarrabi پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۷۹ Extending Network Intelligence by Photonic SDN ۹۷ ۵th International Conference on Engineering Science and Technology سید رضا احسانی، سید محمد رضا سادات حسینی، داوود رنجبر رفیع پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات نوری
۸۰ "Persian Word Embedding Evaluation Benchmarks " ۹۷ ۲۶th Iranian Conference on Electrical Engineering- ICEE2018 محمد صادق زاهدی - محمد هادی بکایی - فرزانه شعله پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان

صفحه‌ها