فهرست مقالات

شما اینجا هستید

# عنوان تاریخ انتشارصعودی منتشرشده در نویسنده(ها) پژوهشکده نوع مقاله زبان مقاله گروه
۷۱ "Understanding the use of Temporal Expressions on Persian Web Search " ۹۷ ۸th Temporal Web Analytics Workshop of WWW2018 -TempWeb بهروز منصوری-محمدرضا صادقی - مزگان فرهودی پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان
۷۲ "Understanding User's Search Behavior towards Spiky Events " ۹۷ ۸th Temporal Web Analytics Workshop of WWW2018 -TempWeb بهروز منصوری- محمد صادق زاهدی-مژگان فرهودی پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان
۷۳ Performance Analysis of Network Coding-Based Content Delivery in Dual Interface Cellular Networks ۹۷ (دانشگاه صنعتي شريف)IWCIT محمد حسين عامري مهر، سيد پويا شريعت پناهي، مهدي جعفري سياوشاني، فريد آشتياني، مجتبي مازوچي پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه مدیریت یکپارچه شبکه
۷۴ A Hidden Markov Model Scheme for Lip Biometrics Authentication Based on Vertical Grooves Angles ۹۷ International Journal of Computer Applications Alireza Shafii Mousavi and Houman Zarrabi پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۷۵ ParsTime: Rule-Based Extraction and Normalization of Persian Temporal Expressions ۹۷ ۴۰th European Conference on Information Retrieval بهروز منصوری، محمد صادق زاهدی-مژگان فرهودی پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان
۷۶ ارائه راهکارهای موثر برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی توسط دانشگاه‌ علمی کاربردی: مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۰ تهران ۹۶ احسان بابايي- احرام صفري- محمدكاظم صيادي پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا
۷۷ اثر بهره گيري از قابليت هاي فضاي مجازي در تحقق توسعه پايدار شهري ايران (رويكرد استاني) ۹۶ نیلوفر مرادحاصل- امیرحسین مزینی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی ژورنال گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
۷۸ نحوه استقرار دريافت تعرفه و كارمزد ويا رايگان بودن خدمات الكترونيكي در نظام حقوقي كشور ۹۶ مازيار مباشري- نيلوفر مرادحاصل - مريم جليليان پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی کنفرانس گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
۷۹ مناسب ترین رویکرد نوآوری در اینترنت اشیاء ۹۶ اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها محمدكاظم صيادي پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی کنفرانس گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
۸۰ Scheduling Solution Decrease The Total Task Completion Time in Wireless Sensor Actor Network ۹۶ International Journal of Advanced Computational Engineering and Networking Morteza Okhovvat، Mohammadreza Kangavari and Houman Zarrabi پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای

صفحه‌ها