فهرست مقالات

شما اینجا هستید

# عنوان تاریخ انتشارصعودی منتشرشده در نویسنده(ها) پژوهشکده نوع مقاله زبان مقاله گروه
۶۰۱ Capturing Insight & Wisdom through Making Resonance Between the Patterns of Differing Knowledge Systems Conference on Chinese medicine &‎ intercultiral philosophy Culture and Knowledge series PeterLang پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها
۶۰۲ اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب و کار و تسهیل تجاری فصلنامه علمي- پژوهشي اقتصاد و تجارت نوين /صاحب امتياز معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني پارياب پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فارسی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
۶۰۳ Proposing a new QoS/SLA management model by regulatory authority IST2010 فرزانه سيد مصطفايي پژوهشکده فناوری ارتباطات انگلیسی گروه مدیریت یکپارچه شبکه
۶۰۴ Fuzzy adaptive neurofeedback training: An efficient neurofeedback training procedure providing a more accurate progress rate for trainee Biomedical Signal Processing and Control N Shouri M Firoozabadi K Badie پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی
۶۰۵ A fuzzy-based performance-enhancing input selection tecnique for network-on-chip Scientific Research and Essays ابراهيم بهروزيان نژاد پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۶۰۶ Mean-shift Video Tracking Using Color-LSN Histogram ۲۰۱۰ ۵th International Symposium on Telecommunications حامد رضا زادگان توكلي پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها
۶۰۷ A 3-Parameter Routing Cost Function for Improving Opportunistic Routing Performance in VANETs Springer -Wireless Personal Communications محمد نادری، فرزاد زرگری-محمد قنبری پژوهشکده فناوری اطلاعات ژورنال انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها
۶۰۸ A Framework for Learner Preparation and Support in Academic E-learning Environment IJICT كاردان پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۶۰۹ مدل مفهومی مشارکت مردمی و عدالت محوری در بستر دولت الکترونیکی مديريت فردا فصلنامه علمي پژوهشي اكبر كاري دولت آبادي پژوهشکده فناوری اطلاعات فارسی گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا
۶۱۰ Data Quality Improvement using Fuzzy Association Rules ۲۰۱۰ International Conference on Electronics and Information Engineering ‪(ICEIE 2010)‬ قربانپور پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی

صفحه‌ها