فهرست مقالات

شما اینجا هستید

# عنوان تاریخ انتشارصعودی منتشرشده در نویسنده(ها) پژوهشکده نوع مقاله زبان مقاله گروه
۶۱ پیاده سازی گیت فازی تک فوتونی با استفاده از سیستم اپتومکانیکی ۹۶ اولین کنفرانس وکارگاه ملی نظریه اطلاعات کوانتومی و سیستمهای کوانتومی باز سارا توفیقی، سمیه شاکری پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس فارسی گروه ارتباطات نوری
۶۲ ارتباط تعيني امن با استفاده از اندازه حركت زاويه اي مداري نور ۹۶ اولین کنفرانس وکارگاه ملی نظریه اطلاعات کوانتومی و سیستمهای کوانتومی باز فرناز فرمان، سارا توفیقی، علیرضا بهرامپور پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس فارسی گروه ارتباطات نوری
۶۳ اثر نویز گرمایی بر روی پروتکل توزیع کلید کوانتومی همدوس یک طرفه ۹۶ اولین کنفرانس وکارگاه ملی نظریه اطلاعات کوانتومی و سیستمهای کوانتومی باز مرضیه السادات بطحایی، سارا توفیقی، علیرضا بهرامپور پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس فارسی گروه ارتباطات نوری
۶۴ Increasing the Quality of Reconstructed Signal in Compressive Sensing Utilizing Kronecker Technique ۹۶ Biomedical Engineering Letters، Springer Hadi Zand، S Rajan and Houman Zarrabi پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۶۵ A dressed-state CNOT Gate via PT-symmetry Breaking in Non-Hermitian Opto-mechanical Cavity ۹۶ International Conference on Quantum Nonlinear Optics سمیه شاکری، سارا توفیقی پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات نوری
۶۶ Implementation of AHP-based reliability allocation for control and monitoring subsystem ۹۶ International Journal of Reliability and Safety اعظم عیدی، فاطمه مظفری، لیلا محمدی، محمدمهدی طالبی، رضا امیدی پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۶۷ Green Femtocell Networks through Joint Power Control and 3-Dimensional Pattern-Dependent Beamforming ۹۶ Radioengineering نرگس نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار
۶۸ Ping-Pong protocol based on orbital angular momentum of light ۹۶ International Workshop on Structured Light and Matter: Concept and Applications ‪(ICTP)‬ Farman پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات نوری
۶۹ Eye-Diagram-Based Evaluation of RZ and NRZ Modulation Methods in a 10-Gb/s Single-Channel and a 160-Gb/s WDM Optical Networks ۹۶ Seraji پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات نوری
۷۰ Ping-Pong protocol based on orbital angular momentum of light ۹۶ Journal of the Acoustical Society of America 140(3)‎:1817-1827 Ahmadi پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات نوری

صفحه‌ها