فهرست مقالات

شما اینجا هستید

# عنوان تاریخ انتشارصعودی منتشرشده در نویسنده(ها) پژوهشکده نوع مقاله زبان مقاله گروه
۶۱ Leveraging synergy of SDWN and multi-layer resource management for 5G networks, ۹۷  IET Networks  M.‎ Derakhshani، S.‎ Parsaeefard، T.‎ Le-Ngoc and A.‎ Leon-Garcia پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۶۲ A privacy-preserving distributed transfer learning in activity recognition ۹۷ Telecommunication Systems Mina Hashemian- Farbod Razzazi- Houman Zarrabi and Mohammad-Shahram Moin پژوهشکده فناوری اطلاعات ژورنال انگلیسی
۶۳ Multi-Objective Resource Allocation in Density-Aware Design of C-RAN in 5G ۹۷  IEEE M.‎ Baghani، S.‎ Parsaeefard and T.‎ Le-Ngoc، پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۶۴ ارائه و پیاده سازي مدل پیشگویی مبتنی بر هوش کسب وکارجهت تصمیم گیري تشخیص گرا: مطالعه موردي بنگاههاي سرمایه گذاري جمعی ۹۷ پژوهشهاي نوین در تصمیم گیري محمدرضا شیخ عطار ، حمزه خواستار ، رضا یوسفی زنوز پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس فارسی گروه ارتباطات ثابت
۶۵ Automatic zone identification in scientific papers via fusion techniques ۹۷ Scientometrics N Asadi- K Badie-MT Mahmoudi پژوهشکده فناوری اطلاعات ژورنال انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها
۶۶ ANFIS Controller Design of DFIG under Distorted Grid Voltage Situations ۹۷  Recent Advances in Electrical & Electronic Engineering Hossein Komijani and Houman Zarrabi پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۶۷ Linear and Nonlinear Optical Attenuation of Single-Wall Carbon Nano-Tubes Used in Fiber Optic Communication ۹۷ ASP علی پوراسلامی پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات نوری
۶۸ SWNT Saturable Absorption Application in Telecom Wavelength Range ۹۷ DE GRUYTER علی پوراسلامی پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات نوری
۶۹ A review on the designed low–loss single–mode optical fiber used in fiber–to–the–home networks ۹۷ Physics & Astronomy International Journal Faramarz E Seraji، Marzieh S Kiaee پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات نوری
۷۰ Millimeter-Wave MIMO Balanced Antipodal Vivaldi Antenna Design for Autonomous Cars ۹۷ IEEE Ali Araghi، Mohsen Khalily، Pei Xiao، Arash Kosari، Houman Zarrabi and Rahim Tafazolli پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای

صفحه‌ها