فهرست مقالات

شما اینجا هستید

# عنوان تاریخ انتشارصعودی منتشرشده در نویسنده(ها) پژوهشکده نوع مقاله زبان مقاله گروه
۲۱ تحليل تاثير پذيري عوامل ناشي از انتقال تكنولوژي پس از جذب سرمايه گذار مستقيم خارجي در ايران ۹۷ كنفرانس ملي انديشه‌هاي نوين و خلاق در مديريت، حسابداري، مطالعات حقوقي و اجتماعي محمدعلي شفيعا، سعيد شفيعا، الهام رافتي، حامد شاطري
۲۲ اينترنت اشياء مبتني بر بلاك‌چين: مزايا و چالش‌ها ۹۷ فصلنامه تخصصی سرآمدان فناوری و صنعت متعلق به سازمان بسیج مهندسین فاطمه فاميل سعيديان
۲۳ بررسی انواع مدل های مشارکت و پیشنهاد مدل مناسب برای خدمات الکترونیکی ۹۷ نيلوفر مرادحاصل پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
۲۴ روش های تامین مالی پروژه های خدمات دولت الکترونیکی ۹۷ نيلوفر مرادحاصل پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی کنفرانس گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
۲۵ ارزیابی ارزش پول پروژه های مشارکت عمومی خصوصی در حوزه خدمات دولت الکترونیکی ۹۷ نيلوفر مرادحاصل پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی کنفرانس گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
۲۶ A New Approach to Investigate the Performance of Insurance Branches in Iran Using Best-Worst Method and Fuzzy Inference System ۹۷ Journal of Soft Computing and Decision Support Systems Ali Reza Torbati -Mohammad Kazem Sayadi پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی ژورنال گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا
۲۷ دسته بندی کاربردهای زنجیره بلوکی ۹۷ ۲۴ امین کنفراس سالانه انجمن ملی کامپیوتر ایران کلثوم عباسی شاهکوه - زهرا معزکریمی پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس فارسی گروه سکوهای فناوری اطلاعات
۲۸ مروری بر کاربردهای زنجیره بلوکی در حوزه انرژی ۹۷ ۲۴ امین کنفراس سالانه انجمن ملی کامپیوتر ایران فاطمه عبداله ئی - زهرا معزکریمی - زهرا گلمیرزایی پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس انگلیسی گروه سکوهای فناوری اطلاعات
۲۹ vSPACE: VNF Simultaneous Placement, Admission Control and Embedding ۹۷  in IEEE Journal on Selected Areas in Communications M.‎ A.‎ Tahmasbi Nejad، S.‎ Parsaeefard، M.‎ A.‎ Maddah-Ali، T.‎ Mahmoodi and B.‎ H.‎ Khalaj پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۳۰ A new approach to Space-Time Coding through Gram-Schmidt procedure ۹۷ Bentham Science جهانگبر دادخواه پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

صفحه‌ها