فهرست مقالات

شما اینجا هستید

# عنوان تاریخ انتشارصعودی منتشرشده در نویسنده(ها) پژوهشکده نوع مقاله زبان مقاله گروه
۲۱ Estimating Conformity of Head Yaw to the ICAO Standard using a Convolutional Neural Network ۹۷ ۹th International Symposium on Telecommunications -IST’2018 علی احمدوند- محمد شهرام معین پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی
۲۲ Protocol for Routing Entanglement in the Quantum Ring Network ۹۷ IST2018 Masoumeh Shirichian، Sara Tofighi پژوهشکده فناوری ارتباطات انگلیسی گروه ارتباطات نوری
۲۳ تجزیه و تحلیل و ترسیم ساختار حوزه علمی "سرویس های ماهواره ای" با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی واژگان ۹۷ هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری پروین سجودی، حسین افتخاری، رقیه کریم زاده بائی پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس فارسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۲۴ Joint Routing and Bandwidth Allocation in Hybrid Software Defined Networks ۹۷ ۹th International Symposium on Telecommunication الهه واعظ پور پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات ثابت
۲۵ ارتباطات ماهواره ای (زیرساخت ها، کاربردها و فناوری های نوین ۹۷ انتشارات ادلیا علی محمد منتظری، پروین سجودی، رقیه کریم زاده بائی، لیلا محمدی پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس فارسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۲۶ Multi-feed Reflector Antenna Design using RADS ۹۷ ۲۰۱۸ International Symposium on Telecommunications ‪(IST2018)‬ محمد حسین امینی ، ايمان آريانيان، سلماسادات ميرهادي پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۲۷ Analysis,Design and fabrication of a Reflectarray Antenna Using Elements with Reduced Reflection Phase Sensitivity ۹۷ ۲۰۱۸ International Symposium on Telecommunications ‪(IST2018)‬ Bahman Mohammadi، Javad Nourinia، Changiz Ghobadi and Iman Aryanian پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۲۸ Fully automatic prostate segmentation in MR images using a new hybrid active contour-based approach ۹۷ Signal-Image and Video Processing Ahad Salimi-Mohammad Ali Pourmina and Mohammad Shahram Moin پژوهشکده فناوری اطلاعات ژورنال انگلیسی
۲۹ Analysis and Experiment of Equilateral Triangular Uniaxial-Anisotropic Dielectric Resonator Antennas ۹۷ IEEE Access Saeed Fkhteh، Iman Aryanian پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۳۰ Design, Fabrication, and Test of a Novel Broadband Dual-Polarized Microstrip Antenna for WLAN Applications ۹۷ International Journal of Microwave and Wireless Technologies Majid Karimipour، Iman Aryanian پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای

صفحه‌ها