فهرست مقالات

شما اینجا هستید

# عنوان تاریخ انتشارصعودی منتشرشده در نویسنده(ها) پژوهشکده نوع مقاله زبان مقاله گروه
۲۱ Design and Implementation of a TEM Cell with Piecewise Linear Tapering ۹۷ International Journal of Information & Communication Technology Research مسعود آرزومند، محسن کلانتری، نرگس نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار
۲۲ زنجیره ارزش توسعه مرکز نوآوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹۷ کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد بهروز الیاسی- نسرین دسترنج - محمو خراط پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس فارسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۲۳ ارائه چارچوب مدیریت مالکیت فکری (IPM) برای مراکز پژوهش و نوآوری ۹۷ کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد حمیرا مقدمی، محمود خراط پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس فارسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۲۴ Optical quantum random number generator based on orbital angular momentum of light ۹۷ بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران Sara Tofighi and Leila Chehreghani Anzabi پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات نوری
۲۵ بررسی تاثیر فناوری زنجیره بلوکی در مدل‌های کسب‌وکار داده محور ۹۷ هشتمين همايش سالانه بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت احسان آریانیان - فرزاد زرگری - مرتضی سرگلزایی جوان پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس فارسی گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان
۲۶ An Internet of Human (IoH) Framework for Improving Healthcare Business Models ۹۷ Iranian Journal of Medical Informatics Homeira Moghadami-Mahmood Kharrat پژوهشکده فناوری اطلاعات ژورنال انگلیسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۲۷ Estimating Conformity of Head Yaw to the ICAO Standard using a Convolutional Neural Network ۹۷ ۹th International Symposium on Telecommunications -IST’2018 علی احمدوند- محمد شهرام معین پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی
۲۸ Protocol for Routing Entanglement in the Quantum Ring Network ۹۷ IST2018 Masoumeh Shirichian، Sara Tofighi پژوهشکده فناوری ارتباطات انگلیسی گروه ارتباطات نوری
۲۹ تجزیه و تحلیل و ترسیم ساختار حوزه علمی "سرویس های ماهواره ای" با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی واژگان ۹۷ هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری پروین سجودی، حسین افتخاری، رقیه کریم زاده بائی پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس فارسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۳۰ Joint Routing and Bandwidth Allocation in Hybrid Software Defined Networks ۹۷ ۹th International Symposium on Telecommunication الهه واعظ پور پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات ثابت

صفحه‌ها