فهرست مقالات

شما اینجا هستید

# عنواننزولی تاریخ انتشار منتشرشده در نویسنده(ها) پژوهشکده نوع مقاله زبان مقاله گروه
۱۱ A Channel Matrix Rank Reduction Method Using Space – Time Coding in a MIMO System ۹۶ INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC SYSTEMS RESEARCH جهانگیر دادخواه چیمه پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار
۱۲ A Compact Microstrip Square-Ring Slot Antenna for UWB Applications ۸۴ APS 2006 معصوم فرديس پژوهشکده فناوری ارتباطات انگلیسی
۱۳ A Compact Microstrip Square-Ring Antenna for UWB Applications.‎ ۸۴ IEEE Internation Symposium on Antennas and Propagation Society ‪(APS2006)‬ معصوم فرديس پژوهشکده فناوری ارتباطات انگلیسی
۱۴ A Compact Microstrip Square-Ring Slot Antenna For UWB Applications.‎ ۸۵ Journal of Progress In Electromagnetics Research PIER 67 معصوم فرديس پژوهشکده فناوری ارتباطات انگلیسی
۱۵ A Complete Operation Architecture of Alert Correlation ۹۰ (CASoN2011) پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات انگلیسی گروه فناوری امنیت شبکه
۱۶ A Conceptual Model for Evaluating Impact of the Local Search Engine Projects (LOSEPs) on Sustainable Development based on Sustainability Indicators ۹۷ International Journal of Computer- Applications ‪(IJCA)‬ محمد آزادنيا، شمس السادات زاهدی و علیرضا یاری پژوهشکده فناوری اطلاعات ژورنال انگلیسی آزمایشگاه فناوری اطلاعات
۱۷ A Content-Based Approach to Medical Images Retrieval ۹۲ International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics ترجمان پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۱۸ A context-aware architecture for mental model sharing in intelligent agents ۹۰ IEEE 10th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics صالحي پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان
۱۹ A Context-aware architecture for mental model sharing through semantic movement in intelligent agenta ۹۱ International Journal of Engineering تقي ياره پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۲۰ A Context-Aware Framework for Semantic Indexing of Research Papers ۹۰ Information Process and Knowledge Management فتانه تقي‌ياره پژوهشکده فناوری اطلاعات انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان

صفحه‌ها