فهرست مقالات

شما اینجا هستید

# عنوان تاریخ انتشارصعودی منتشرشده در نویسنده(ها) پژوهشکده نوع مقاله زبان مقاله گروه
۱ Investigating the Effect of Business Intelligence on Business Value Creation ۹۷ Journal of Soft Computing and Decision Support Systems Mana Roozitalab -Mohammad Kazem Sayadi پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی ژورنال گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا
۲ A New Approach to Investigate the Performance of Insurance Branches in Iran Using Best-Worst Method and Fuzzy Inference System ۹۷ Journal of Soft Computing and Decision Support Systems Ali Reza Torbati -Mohammad Kazem Sayadi پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی ژورنال گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا
۳ بررسی انواع مدل های مشارکت و پیشنهاد مدل مناسب برای خدمات الکترونیکی ۹۷ نيلوفر مرادحاصل پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
۴ روش های تامین مالی پروژه های خدمات دولت الکترونیکی ۹۷ نيلوفر مرادحاصل پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی کنفرانس گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
۵ ارزیابی ارزش پول پروژه های مشارکت عمومی خصوصی در حوزه خدمات دولت الکترونیکی ۹۷ نيلوفر مرادحاصل پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی کنفرانس گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
۶ vSPACE: VNF Simultaneous Placement, Admission Control and Embedding ۹۷  in IEEE Journal on Selected Areas in Communications M.‎ A.‎ Tahmasbi Nejad، S.‎ Parsaeefard، M.‎ A.‎ Maddah-Ali، T.‎ Mahmoodi and B.‎ H.‎ Khalaj پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات ماهواره‌ای
۷ A new approach to Space-Time Coding through Gram-Schmidt procedure ۹۷ Bentham Science جهانگبر دادخواه پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار
۸ یک راهبرد کاهش مصرف انرژی با استفاده از انرژی های تجدیدپذیردر شبکه ICT کشور ۹۷ فصل­نامه علمي – ترويجي انرژي­هاي تجديدپذير و نو جهانگیر دادخواه پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس فارسی گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار
۹ Design and Implementation of a TEM Cell with Piecewise Linear Tapering ۹۷ International Journal of Information & Communication Technology Research مسعود آرزومند، محسن کلانتری، نرگس نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات ژورنال انگلیسی گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار
۱۰ Optical quantum random number generator based on orbital angular momentum of light ۹۷ بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران Sara Tofighi and Leila Chehreghani Anzabi پژوهشکده فناوری ارتباطات کنفرانس انگلیسی گروه ارتباطات نوری

صفحه‌ها