فهرست مقالات

شما اینجا هستید

# عنوان تاریخ انتشارصعودی منتشرشده در نویسنده(ها) پژوهشکده نوع مقاله زبان مقاله گروه
۱ بررسی شرکتهای مطرح در حوزه زنجیره بلوکی از منظر پلتفرم ۹۸ ۲۴ امین کنفراس سالانه انجمن ملی کامپیوتر ایران معصومه علی جربان- زهرا معزکریمی پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس فارسی گروه سکوهای فناوری اطلاعات
۲ "Sequential Topic Modeling for Efficient Analysis of Traffic Scenes" ۹۸ ۹th International Symposium on Telecommunications ‪(IST’2018)‬ پروین احمدی - عباد پیرمرادیان - ایمان غلامپور پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش و تحلیل داده‌ها
۳ Exploring Video Gamers' Search Behavior ۹۸ The Web Conference 2019 بهروز منصوری - محمد صادق زاهدی - ریکاردو کامپوس - مژگان فرهودی پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس انگلیسی گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان
۴ بررسی تاثیر رعایت اصل امانت داری در اخلاق پژوهشی بر ارتقای عملکرد سازمان و سایر ذینفعان ۹۸ ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران فاطمه ثقفی - نسرین دسترنج - مسعود رضایی پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس فارسی گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
۵ Investigating the Effect of Business Intelligence on Business Value Creation ۹۷ Journal of Soft Computing and Decision Support Systems Mana Roozitalab -Mohammad Kazem Sayadi پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی ژورنال گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا
۶ بررسی انواع مدل های مشارکت و پیشنهاد مدل مناسب برای خدمات الکترونیکی ۹۷ نيلوفر مرادحاصل پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
۷ روش های تامین مالی پروژه های خدمات دولت الکترونیکی ۹۷ نيلوفر مرادحاصل پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی کنفرانس گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
۸ ارزیابی ارزش پول پروژه های مشارکت عمومی خصوصی در حوزه خدمات دولت الکترونیکی ۹۷ نيلوفر مرادحاصل پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی کنفرانس گروه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی فاوا
۹ A New Approach to Investigate the Performance of Insurance Branches in Iran Using Best-Worst Method and Fuzzy Inference System ۹۷ Journal of Soft Computing and Decision Support Systems Ali Reza Torbati -Mohammad Kazem Sayadi پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی ژورنال گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا
۱۰ دسته بندی کاربردهای زنجیره بلوکی ۹۷ ۲۴ امین کنفراس سالانه انجمن ملی کامپیوتر ایران کلثوم عباسی شاهکوه - زهرا معزکریمی پژوهشکده فناوری اطلاعات کنفرانس فارسی گروه سکوهای فناوری اطلاعات

صفحه‌ها